Deficyt budżetowy

Deficyt budżetowy to niedobór dochodów z budżetu państwa w stosunku do jego wydatków. Przeciwieństwem deficytu jest nadwyzka budżetowa

Większość państw świata zakłada deficyt budżetowy rzędu paru procent PKB (nie wiecej niż 5%). Według wymogów Unii Europejskiej deficyt budżetowy powinien być niższy niż 3% PKB.

Finansowanie deficytu budżetowego odbywa sie zazwyczaj przy pomocy jakiejś formy kredytu. Wysoki deficyt budżetowy państwa najczęściej oznacza konieczność wydania dużej ilości obligacji skarbowych co jest powodem, że oprocentowanie tych obligacji rośnie, a co za tym idzie, rosną koszty kredytu w całej gospodarce. Alternatywy to np sprzedaż majątku będąca w posiadaniu państwa (prywatyzacja). Jest to forma najkorzystniejsza dla gospodarki, jednak możliwości korzystania z niej są ograniczone. Innym sposobem może być podniesienie podatków, jednak ta metoda, podobnie jak deficyt, ma negatywny wpływ na gospodarkę.